NAME: Queen Corella
RANK: Unique
FRQ: 6
FACTION: BP Rebels/Hero
UNIT COST LEVEL 5: 74
UNIT COST LEVEL 4: 55
UNIT COST LEVEL 3: 46
UNIT COST LEVEL 2: 36
UNIT COST LEVEL 1: 32
FIG#: 88
RANGE: 0
ARC: 180

  START
(LVL 5)
1 CLICK
(LVL 4)
2 CLICKS
(LVL 3)
3 CLICKS
(LVL 2)
4 CLICKS
(LVL 1)
5 CLICKS
SPEED 12 11 11 10 10 10
SPEED ABILITY FORCE MARCH FORCE MARCH FORCE MARCH - - - - - - - - - - - -
ATTACK 12 12 11 11 11 10
ATTACK ABILITY WEAPON
MASTER
WEAPON
MASTER
WEAPON
MASTER
WEAPON
MASTER
WEAPON
MASTER
SWEEP
DEFENSE 16 16 15 15 14 14
DEFENSE ABILITY TOUGHNESS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DAMAGE 3 3 3 2 2 3
DAMAGE ABILITY COMMAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  6 CLICKS 7 CLICKS 8 CLICKS 9 CLICKS 10 CLICKS 11 CLICKS
SPEED 9 8 7 6 5 DEAD
SPEED ABILITY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DEAD
ATTACK 9 8 7 6 0 DEAD
ATTACK ABILITY SWEEP SWEEP - - - - - - - - - - - - DEAD
DEFENSE 13 12 11 10 9 DEAD
DEFENSE ABILITY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DEAD
DAMAGE 3 2 2 2 0 DEAD
DAMAGE ABILITY - - - - - - - - - - - - - - - - DEMORALIZED DEAD